Ezen a weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint.

ÁSZF

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassael a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja ajelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzákaz 1/1 DUZSOL TRADE KFT Cg.16-09-014682 , Adó: 24177630-2-16 , 1/2LAPADAJA BT  Cg.16-06-008688 , Adó:21589472-2-16, mint szolgáltatók (“ Szolgáltatók ”) által üzemeltetettwebáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük,hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjávalegyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nemkerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősülírásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


1. Impresszum-Üzemeltetők adatai:

1/1 Név: DUZSOLTRADE KFT

Székhely: 5053 Szászberek Dobó István út.15

Levelezési cím: 5053 Szászberek Dobó István út.15

Cégjegyzékszám:16-09-014482

Adószám: 24177630-2-16

Telefonszám:+36203430430

E-mail: info@duzsol.hu

Honlap: www.duzsol.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: CREONHEROES Zrt

Székhely: 5561 Békésszentandrás Dr. Dunay Alajos utca 1.

Elérhetőség: +36 20 222 0011

Cégjegyzékszám: 04-10-001653

Adószám: 14032868-2-04

 

1/2 Név: LAPADAJA BT

Székhely: 5000Szolnok Baross Gábor út.22

Levelezési cím: 5000 Szolnok Baross Gábor út.22

Cégjegyzékszám:16-06-008688

Adószám: 21589472-2-16

Telefonszám:+36203430430

E-mail: info@duzsol.hu

Honlap: www.duzsol.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: CREONHEROES Zrt

Székhely: 5561Békésszentandrás Dr. Dunay Alajos utca 1.

Elérhetőség: +36 20 222 0011

Cégjegyzékszám :04-10-001653

Adószám: 14032868-2-04


2. Alapvetőrendelkezések:

2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozottkérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különöstekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkülis irányadók

2.2.    A jelen ÁSZF 2021.09.01 napjátólhatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúanmódosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás,üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató aweboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárlóFelhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik akorábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annakbármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azokbármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása ésértékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződéstartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – ajelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokatés kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítésihatáridőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat,valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást,melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatásoknyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelenÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Önelfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltatóközött létrejövő szerződés részét képezi.


3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól azegyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatokvalóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előttfolyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (aböngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor isjavíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk afigyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosankerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerülszámlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi,hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanulmegadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltatóa pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy apostafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésénekhiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

·        0 Ft-os ár,

·        kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményttévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezményfeltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valósáron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárlóeldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányosjogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


4. Regisztráció/Vásárlás

4.1.    Felhasználó a regisztráció/vásárlássorán köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció soránmegadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövőelektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyibenFelhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.2.    A Szolgáltatót a Felhasználó általtévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállításikésedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nemterheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy aFelhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesenbeírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás neütközzön akadályba.  

4.3.    A Szolgáltatót nem terhelifelelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagyaz illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okbólhozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

 

Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki akívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekrekattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnekvásárlás esetén, a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeketillusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációselemek nem részei a terméknek kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésrekerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, tévesadatokért felelősséget nem vállalunk!

5. A rendelés menete

 

5.1.    Felhasználó a regisztrációjátkövetően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti avásárlást.

5.2.    Felhasználó a megvásárolni kívánttermék, termékek darabszámát. és színét beállítja.

5.3.    Felhasználó kosárba helyezi akiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a„kosár” ikonra kattintva.

5.4.    Amennyiben Felhasználó továbbiterméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot.Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánttermék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosártartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonrakattint Felhasználó.

5.5.    Felhasználó kiválasztja a szállításicímet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.   Fizetési módok:

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomagkézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetésimódot.

 

Előre utalás: Amennyiben szeretné előre átutalni atermék értékét, kérjük a rendelés leadása után jelezze ezt kollégánknak e-mailen.Miután átküldtük Önnek a termék ellenértékének díjbekérő számláját és azonszereplő bankszámlára tudd utalni, a közlemény rovatba a rendelés számát bekell írni. 50.000 Forint feletti megrendelés esetén csak előre történő utalásután áll módunkban kiküldeni a megrendelt termékeket. CÉGÜNK FENNTARTJA AJOGOT, HOGY AMENNYIBEN EGY MEGRENDELŐ TÖBBSZÖRI ESETBEN MEGTAGADJA AZ ÁTVÉTELT,ANNAK ELLENÉRE, HOGY A MEGRENDELÉSI SZÁNDÉKÁT A FUTÁRNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁS ELŐTTNEM MONDTA LE, ÍGY CÉGÜNKNEK ANYAGI KÁRT OKOZ, KÉSŐBBI MEGRENDELÉS ESETÉN ELŐREUTALÁS UTÁN ÁLL MÓDUNKBAN A FUTÁRNAK ÁTADNI A MEGRENDELT TERMÉKET! Az át nemvett csomagok szállítási költségét és a sikertelen szállítással kapcsolatbanfelmerült egyéb költséget a megrendelőre terhelhetjük!

Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön azüzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagykészpénzben, vagy bankkártyával.


5.5.2.    Szállítási költség:

Futárszolgálat: Egységesen bruttó 1270 Ft. A vásárló aszállítás teljes költségének csupán egy részét állja ezzel az összeggel, atovábbi költségeket (a szállítási költség fennmaradó részét, az utánvétköltségét, a csomagolás költségét) cégünk állja. A csomagokat a futár 8 és 17óra között szállítja ki a megadott szállítási címre (kérjük, minden esetbenolyan címet adjon meg szállítási címnek, ahol a megadott időpontban elérhető).

A megrendelt árut a FOXPOST csomagküldő szolgálatkézbesíti.

VÁSÁRLÓ MINDEN ESETBEN OLYAN SZÁLLÍTÁSI CÍMET ADHATMEG, AHOL A FUTÁR MUNKAIDŐBEN ELÉRHETI, VAGY MÁS, MEGBÍZOTTNAK ÁTADHATJA ATERMÉKET. EGY RENDELÉSEN BELÜL KÉT SZÁLLÍTÁSI CÍMET MEGADNI NEM LEHETSÉGES,HISZEN A FUTÁR IS MENETREND ÉS TERÜLETI FELOSZTÁS SZERINT DOLGOZIK, IGY AZONNAPKÖZBEN MÓDOSÍTANI LEHETETLEN. KÉRJÜK EZEN INFORMÁCIÓK SZÍVES BETARTÁSÁT!

 

5.6.    Amennyiben a webshopban hiba vagyhiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot akorrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnaltájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszermegerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7.    A fizetendő végösszeg a megrendelésösszesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Aszámlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza.Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül,lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételétkérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználónem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel valókövetkezményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek)kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

5.8.    Az adatok megadását követőenFelhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldenimegrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat,illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezhetifelénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9.    Felhasználó a megrendelésseltudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10.    Adatbeviteli hibák javítása:Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tudlépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: Arendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetvemódosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiségettartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbeFelhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majdmegnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánjaFelhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombrakattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevittadtok javítására/törlésére. 

5.11.    Felhasználó e-mail-ben amegrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben evisszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, aszolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 óránbelül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagyszerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolásaakkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolásifelelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mertFelhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjáhoztartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontbantaglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nemkeletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontbanmegnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti aFelhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A fizetendővégösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján mindenköltséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza.Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, ésesetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyvfelvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációtnem áll módunkban elfogadni.


6. A megrendelések feldolgozása ésteljesítése

6.1.    A megrendelések feldolgozása abeérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelésfeldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésleadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követőmunkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetbenelektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni amegrendelését. 

6.2.    Általános teljesítési határidő, aszerződés létrejöttétől számított 2-5 munkanapon belül. 

6.3.    Az adásvételi szerződés alapján aSzolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételármegfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4.    Ha az eladó vállalkozás és a vevőfogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, akárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelöltharmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történőátadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy afuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5.    Ha az eladó vállalkozás és a vevőfogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZFszerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, delegkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésérebocsátani a dolgot.

6.6.    A Szolgáltató késedelme esetén aFelhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nemteljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7.    A Felhasználó póthatáridő tűzésenélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
 a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatásfelismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nemmáskor - kellett volna teljesíteni.

6.8.    Ha Szolgáltató a szerződésbenvállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározotttermék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanultájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanulvisszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználóérvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyébjogait.

6.9.    Szolgáltató felhívja a Felhasználókfigyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűenteljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül)szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződésmegszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül afelelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívüleső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nemvolt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítéscímén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékosszerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nemjelzi a fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miattkeletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza)is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy azígy keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét,így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetésimeghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

 

7. Elállásjoga

7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közöttiszerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletszabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétőlszámított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldhetia megrendelt terméket. Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem teszeleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha aSzolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjátólszámított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja atájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétőlszámított 14 nap.

7.2.    A Fogyasztó az elállási jogátgyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2.mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3.    Az elállási jog gyakorlására nyitvaálló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó,vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméketátveszi.

7.4.    Fogyasztó a szerződés megkötéséneknapja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjaelállási jogát.

7.5.    A termék visszaküldésének költségéta fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

7.6.    Az elállási jog gyakorlása esetén aFogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7.    Nem illeti meg az elállási jogFogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztóutasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékesetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.8.    A fogyasztó szintén nemgyakorolhatja az elállási jogát

a.    a szolgáltatás nyújtására irányulószerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

követően,ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztókifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásulvette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogátelveszíti
 b.    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynekára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőalatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.    romlandó vagy minőségét rövid ideigmegőrző termék tekintetében;
 d.    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amelyegészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nemküldhető vissza;
 e.    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva azátadást követően elválaszthatatlanul vegyül

más termékkel;
 f.    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynektényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaciingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés

megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződésteljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerülsor;
 g.    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél avállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgősjavítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 h./ lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamintszámítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadástkövetően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 i./ hírlap, folyóirat és időszaki laptekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j./ nyilvános árverésen megkötött szerződésekesetében;
 k./lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányulószerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidőstevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra

irányuló szerződés esetében, ha a szerződésbenmeghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 l.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomtekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésévelkezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűlegnyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követőenelveszíti az elállási jogát.

*|default||elallasi-extra|*

7.9.    Szolgáltató a termékvisszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fentijogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról valótudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összegeta Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10.    A visszatérítés során az eredetiügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz aSzolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhezkifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásábólkifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11.    Fogyasztó köteles az árukat indokolatlankésedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítésSzolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpensem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12.    Fogyasztónak írásban történő elállásesetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.13.    Fogyasztó akkor tartja be ahatáridőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja atermék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztóa terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14.    A fogyasztó kizárólag a termékvisszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállaltae költség viselését. 

7.15.    A Szolgáltató nem köteles aFogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltatóáltal felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módválasztásából adódik.

7.16.    A visszatérítést Szolgáltatómindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztóbizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: akettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17.    Amennyiben Fogyasztó élni szeretneelállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinekvalamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon,vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával apostára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmávalpedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton,személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó aSzolgáltató részére. 

7.18.    A Fogyasztó csak a termékjellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségeshasználatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

7.19.    A fogyasztó és a vállalkozásközötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet itt érhetőel.

7.20.    Az Európai Parlament és a Tanács2011/83/EU számú irányelve itt érhetőel.

7.21.    Fogyasztó egyéb panaszával ismegkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.22.    Az elállási jog csak a PolgáriTörvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.23.    Az elállási jog nem illeti meg avállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagyüzleti tevékenysége körében jár el.

7.24.  (Csak akkor alkalmazandó, ha Szolgáltatószolgáltatást is nyújt az értékesítés mellett.) Ha a fogyasztó a teljesítésmegkezdését követően felmondja a távollévők között kötött szerződést, köteles afelmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatássalarányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosanfizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növeltteljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy azily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget aszerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értékealapján kell kiszámítani.

7.25.    Elállási jog gyakorlásának amenete:

7.25.1.    Amennyiben a Fogyasztó élni kívánaz elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltatóelérhetőségein jelezni.

7.25.2.    Fogyasztó határidőben gyakoroljaelállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejártaelőtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csakaz elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzésalkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés eseténaz email küldésének idejét veszi figyelembe.

7.25.3.    A Fogyasztó elállás eseténköteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, delegkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belülvisszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidőletelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). Amegrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásávalkapcsolatban felmerülő költségeket. 

7.25.4.    A Szolgáltató azonban nem kötelesa Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltatóáltal felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módválasztásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termékátvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.25.5.    Több termék adásvételekor,amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy azutoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termékesetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbicímre visszajuttatni szíveskedjenek:

a Duzsol Trade Kftáltal kiállított számla esetén: Duzsol Cipőbolt 2700 Cegléd Damjanich út.6

a Lapadaja Bt általkiállított számla esetén: Duzsol Cipőbolt 5000 Szolnok, Baross Gábor út.22

 
8. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás ateljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabálybanmegállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha ajogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát aszerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmisaz a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásravonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyvszerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy,aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében járel. 

Kellékszavatosság 

8.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó akellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén aSzolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a PolgáriTörvénykönyv szabályai szerint. 

8.2.    Milyen jogok illetik meg aFelhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbikellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést,kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítéselehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képestaránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nemkérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányosleszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó iskijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – aszerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra isáttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha azindokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

8.3.    Milyen határidőben érvényesíthetiFelhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibátannak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk afigyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagyhasznált termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatosságijogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében akellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

8.4.    Kivel szemben érvényesíthetikellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetikellékszavatossági igényét. 

8.5.    Milyen egyéb feltétele vankellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználófogyasztónak minősül)? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül akellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyébfeltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást awebshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónapeltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználóáltal felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

8.6.    Milyen esetben élhet Felhasználó atermékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó –választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igénytérvényesíthet. 

8.7.    Milyen jogok illetik megFelhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag ahibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

8.8.    Milyen esetben minősül a termékhibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalombahozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezika gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

8.9.    Milyen határidőben érvényesíthetiFelhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártóáltali forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Ehatáridő elteltével e jogosultságát elveszti. 

8.10.    Kivel szemben és milyen egyébfeltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dologgyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibájáttermékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kellbizonyítania. 

8.11.    A gyártó (forgalmazó) milyenesetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesültermékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hoztaforgalomba, vagy
 – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalidőpontjában nem volt felismerhető vagy
 – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírásalkalmazásából ered.
 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okotbizonyítania.
 Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági éstermékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban akicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatosságiigényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás (Új termékek esetén)

8.12.    Milyen esetben élhet fogyasztó ajótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztásicikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználófogyasztónak minősül.

8.13.    Fogyasztót milyen jogok és milyenhatáridőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintotmeg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett 3év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztórészére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annakmegbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket azátadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállásihatáridő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választásaszerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és avállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnálközvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

1.      kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha aválasztott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalantöbbletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlanállapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jogteljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2.      az ellenszolgáltatás arányos leszállításátigényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mássalkijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítástvagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud elegettenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdekemegszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Törekedni kell a 15 napra

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretébeneladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésénekeljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján aSzolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicseréléstlegfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy akicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató afogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várhatóidőtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén,elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas másmódon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk elsőalkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer,hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérőrendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, aSzolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részérevisszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nemigényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja afogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mássalkijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belülkicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, aSzolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részérevisszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igénySzolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – afogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztásicikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 naponbelül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, aSzolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavításihatáridő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztórészére visszatéríteni.

8.14.    Mikor mentesül a vállalkozás ajótállási kötelezettsége alól? 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abbanaz esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés utánkeletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miattkellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállásiigényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszontfogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosságfejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8.15.    Szolgáltató nem tartozikjótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) atermészetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

8.16.    Szolgáltató nem tartozik továbbászavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszélyátszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből,illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nemrendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17.    Ha a fogyasztó a fogyasztási cikkmeghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított hárommunkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztásicikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatotakadályozza.

 

9. A szavatossági igény esetén történőeljárás (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

9.1.    Fogyasztó és vállalkozás közöttiszerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztóhátrányára nem térhet el. 

9.2.    A fogyasztó kötelessége a szerződésmegkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3.    A szavatossági kötelezettségteljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.    A Szolgáltató a fogyasztó nálabejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet kötelesfelvenni.

9.5.    A jegyzőkönyv másolatáthaladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6.    Ha a Szolgáltató a fogyasztószavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekornem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasításindokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanaponbelül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7.    A Szolgáltató a jegyzőkönyvet azannak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrzőhatóság kérésére bemutatni.

9.8.    A Szolgáltatónak törekednie kellarra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belülelvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja,akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagya csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzeteshozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételigazolására alkalmas más módon történik.

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1.    Szolgáltató kötelezettségeteljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenesmagatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenesmagatartást saját maga követte volna el.

10.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely részeérvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradórészek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzatalapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nemtekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondáscsak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogya Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamelylényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogya későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorúbetartásához.

10.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitásügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

10.5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatówebshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalmás országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásulveszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog amagyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdésealapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben azalperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosanilletékes. 

10.6.    Szolgáltató a webshopban találhatótermékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általánoshozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagyletelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7.    Szolgáltató  – az általaelfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket afizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagyletelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, apénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítőfizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okokmiatt.

10.8.    Szolgáltató megfelel a belső piaconbelül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történőindokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyébformáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAIPARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

11. Panaszkezelés rendje (fogyasztónakminősülő felhasználók esetén)

11.1.    Szolgáltató célja, hogy valamennyimegrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellettteljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van aszerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fentitelefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

11.2.    Szolgáltató a szóbeli panasztazonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panaszkezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanuljegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja avásárlónak. 

11.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontjátmegindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükrebemutatja.

11.4.    Tájékozatjuk, hogy a panaszánakelutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti,az alábbiak szerint:

11.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat afogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint afogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletalapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6.    A Fogyasztónak panasza eseténlehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itttalálja:


Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871(folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u.13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046        

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30)956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7.    A  békéltető testülethatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívülirendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felekközött, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélőérvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy aSzolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és afogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8.    Online adásvételi vagy onlineszolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita eseténa fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara általműködtetett békéltető testület illetékes.

11.9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybeveheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egyegyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, idekattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát afogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10.    Szolgáltatót a békéltető testületieljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles aválasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatásonegyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékesbékéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozásegyüttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeliegyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11.    Amennyiben a fogyasztó nem fordulbékéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónaka jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pertkeresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kellfeltüntetni: 
 •    az eljáró bíróságot;
 •    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét,lakóhelyét és perbeli állását;
 •    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgálótényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 •    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre ésilletékessége megállapítható;
 •    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
 A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatátamelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. Szerzői jogok

12.1.    Miután a www.duzsol.hu, mintweboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.duzsol.hu weboldalon megjelenőtartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újranyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikustárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bármineműfeltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formábantárolhatja.

12.2.    A www.duzsol.hu weboldalról ésannak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén iscsak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3..    A Szolgáltató fenntartja mindenjogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzettmásodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4.    Tilos a www.duzsol.hu weboldaltartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; afelhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.duzsol.hu weboldalon vagyazok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5.    A www.duzsol.hu név szerzői jogivédelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltatóírásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy afelhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illetimeg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, ésennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltatóközjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértőfelhasználóra hárítja.  


13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következőoldalon: http://duzsol.hu/index.php?route=information/information&information_id=5