Ezen a weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETŐ


A duzsol.hu üzemeltetője (DUZSOL TRADE KFT.,  5053 Szászberek  Dobó István utca 15 ,  Lapadaja BT 5000 Szolnok Baross Gábor u. 22)

.) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a duzsol.hu semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A duzsol.hu adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:


- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; – 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; – 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet; – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; – A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; – adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól; – Az Online Privacy Alliance ajánlásai.2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK


A duzsol.hu adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:


Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,  az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; – Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


3. A WEBSITE-ON GYŰJTÖTT ADATOK


Általános adatgyűjtés: a duzsol.hu automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. 

Regisztráció: az oldal kereskedelmi szolgáltatásai a regisztráció kitöltése után vehetők igénybe (de lehetséges regisztráció nélküli vásárlás is), mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, telefonszám. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.


4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA


A duzsol.hu kizárólag a website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:


Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a duzsol.hu által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. 

A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A vásárló adatait a duzsol.hu átadja a rendelést teljesítő partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.


5. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA


A duzsol.hu az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:


Az oldal regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása. – Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a duzsol.hu ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást. 

A duzsol.hu minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.


6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK


A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a duzsol.hu regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A duzsol.hu a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:


A duzsol.hu regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása. 

Ugyanezen, funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető: személyes adatok megváltoztatása. 

További kérdések, panaszok kezelésében a duzsol.hu ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.


7. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS


A duzsol.hu online és offline ügyfél szolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jobb oldali „Kapcsolatok” menüpont alatt tekinthetik meg.